Amerikanske Illustrerte klassikere som ikke ble utgitt i den europeiske serien

Årstallet angir når bladene første gang kom ut med de malte forsidene.
Nr. 33, 40, 44, 53 og 66 har ikke kommet ut med malte forsider.

Nr. 21 - 12/1953
3 Famous Mysteries

Nr. 26 - 9/1958
Frankenstein

Nr. 57 - 9/1956
The Song of Hiawatha

Nr. 59 - 5/1960
Wuthering Heights

Nr. 83 - 5/1951
The Jungle Book

Nr. 89 - 11/1951
Crime and Punishment

Nr. 90 - 12/1951
Green Mansions

Nr. 92 - 2/1952
Longfellow's Miles Standish

Nr. 95 - 5/1952
All Quiet on the Western Front

Nr. 102 - 12/1952
The White Company

Nr. 117 - 3/1954
Captains Courageous

Nr. 143 - 3/1958
Kim

Nr. 169 - 1969
Negro Americans

Nr. 33 - 1/1947
Sherlock Holmes

Nr. 40 - 8/1947
Mysteries

Nr. 44 - 12/1947
Mysteries of Paris

Nr. 53 - 11/1948
A Christmas Carol

Nr. 66 - 12/1949
The Cloister and the Hearth