Eventyrbladet

Eventyrbladet var en felles europeisk utgivelse. I Sverige kom den som Sagoserien, i Danmark som Eventyrserien og i Norge som Eventyrbladet. Det ble gitt ut 108 numre i serien. I Norge kom de første 36 numrene som Junior Eventyrbladet.
Serien kom ut i perioden 1957-1971.

1957 - nr. 1
kr. 1,25

1957 - nr. 2
kr. 1,25

1957 - nr. 3
kr. 1,25

1957 - nr. 4
kr. 1,25

1957 - nr. 5
kr. 1,25

1957 - nr. 6
kr. 1,25

1957 - nr. 7
kr. 1,25

1957 - nr. 8
kr. 1,25

1957 - nr. 9
kr. 1,25

1957 - nr. 10
kr. 1,25

1957 - nr. 11
kr. 1,25

1957 - nr. 12
kr. 1,25

1957 - nr. 13
kr. 1,25

1957 - nr. 14
kr. 1,25

1957 - nr. 15
kr. 1,25

1957 - nr. 16
kr. 1,25

1957 - nr. 17
kr. 1,25

1957 - nr. 18
kr. 1,25

1958 - nr. 19
kr. 1,25

1958 - nr. 20
kr. 1,25

1958 - nr. 21
kr. 1,25

1958 - nr. 22
kr. 1,25

1958 - nr. 23
kr. 1,25

1958 - nr. 24
kr. 1,25

1958 - nr. 25
kr. 1,25

1958 - nr. 26
kr. 1,25

1958 - nr. 27
kr. 1,25

1958 - nr. 28
kr. 1,25

1958 - nr. 29
kr. 1,25

1958 - nr. 30
kr. 1,25

1959 - nr. 31
kr. 1,25

1959 - nr. 32
kr. 1,25

1959 - nr. 33
kr. 1,25

1959 - nr. 34
kr. 1,25

1959 - nr. 35
kr. 1,25

1959 - nr. 36
kr. 1,25

1959 - nr. 37
kr. 1,25

1959 - nr. 38
kr. 1,25

1959 - nr. 39
kr. 1,25

1959 - nr. 40
kr. 1,25

1959 - nr. 41
kr. 1,25

1959 - nr. 42
kr. 1,25

1959 - nr. 43
kr. 1,25

1959 - nr. 44
kr. 1,25

1960 - nr. 45
kr. 1,25

1960 - nr. 46
kr. 1,25

1960 - nr. 47
kr. 1,25

1960 - nr. 48
kr. 1,25

1960 - nr. 49
kr. 1,25

1960 - nr. 50
kr. 1,25

1960 - nr. 51
kr. 1,25

1960 - nr. 52
kr. 1,25

1960 - nr. 53
kr. 1,25

1960 - nr. 54
kr. 1,25

1960 - nr. 55
kr. 1,25

1960 - nr. 56
kr. 1,25

1961 - nr. 57
kr. 1,25

1961 - nr. 58
kr. 1,25

1961 - nr. 59
kr. 1,25

1961 - nr. 60
kr. 1,25

1961 - nr. 61
kr. 1,25

1961 - nr. 62
kr. 1,25

1961 - nr. 63
kr. 1,25

1961 - nr. 64
kr. 1,25

1961 - nr. 65
kr. 1,25

1961 - nr. 66
kr. 1,25

1961 - nr. 67
kr. 1,25

1961 - nr. 68
kr. 1,25

1961 - nr. 69
kr. 1,25

1961 - nr. 70
kr. 1,25

1962 - nr. 71
kr. 1,25

1962 - nr. 72
kr. 1,50

1962 - nr. 73
kr. 1,50

1962 - nr. 74
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1962 - nr. 75
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1962 - nr. 76
kr. 1,50

1962 - nr. 77
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1962 - nr. 78
kr. 1,50

1962 - nr. 79
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1962 - nr. 80
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1962 - nr. 81
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 82
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 83
kr. 1,50

1963 - nr. 84
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 85
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 86
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 87
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 88
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 89
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1963 - nr. 90
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 91
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 92
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 93
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 94
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 95
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 96
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 97
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 98
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 99
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 100
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 101
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 102
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1964 - nr. 103
kr. 1,50
Ikke utgitt i USA

1965 - nr. 104
kr. 1,75
Ikke utgitt i USA

1965 - nr. 105
kr. 1,75
Ikke utgitt i USA

1965 - nr. 106
kr. 1,75
Ikke utgitt i USA

1965 - nr. 107
kr. 1,75
Ikke utgitt i USA

1965 - nr. 108
kr. 1,75
Ikke utgitt i USA

USA - no. 522
Ikke utgitt her