Eventyrbladet i senere opplag

Forlaget byttet ut omslaget på restopplaget av Junior Eventyrbladet med Eventyrbladet, og derfor har bladene fire stifter i ryggen frem til 1964. Bladene ble trykket i Sverige og i Polen. Det siste nummeret i listen på baksiden av bladet er angitt i parantes.

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 1
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 2
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 3
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 4
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 5
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 6
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 7
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 8
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 9
Sverige (72)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 10
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 11
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 12
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 13
Sverige (72)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 14
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 15
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 16
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 17
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 18
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 19
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 20
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 21
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 22
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 23
Sverige (70)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 24
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 25
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 26
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 27
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 28
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 29
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 30
Sverige (72)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 31
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 32
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 33
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 34
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 35
Sverige (--)

2. opplag - kr. 1,50
1962 - nr. 36
Sverige (73)

3. opplag - kr. 1,50
1963 - nr. 12
Sverige (72)

3. opplag - kr. 1,50
1963 - nr. 2
Sverige (73)

3. opplag - kr. 1,50
1963 - nr. 4
Sverige (73)

3. opplag - kr. 1,50
1963 - nr. 5
Sverige (73)

2. opplag - kr. 1,50
1964 - nr. 41
Polen IK (87)

2. opplag - kr. 1,50
1964 - nr. 43
Polen IK (87)

3. opplag - kr. 1,75
1969 - nr. 29
Polen WF (87)

2. opplag - kr. 1,75
1969 - nr. 44
Polen WF (87)

3. opplag - kr. 1,75
1969 - nr. 36
Polen WF (--)

2. opplag - kr. 1,75
1969 - nr. 37
Polen WF (--)

3. opplag - kr. 2,00
1970 - nr. 1
Polen WF (87)

3. opplag - kr. 2,00
1970 - nr. 25
Polen WF (87)

2. opplag - kr. 2,00
1970 - nr. 79
Polen WF (87)

3. opplag - kr. 2,00
1970 - nr. 7
Sverige WF (--)

3. opplag - kr. 2,00
1970 - nr. 17
Sverige WF (--)

2. opplag - kr. 2,00
1970 - nr. 66
Sverige WF (--)

4. opplag - kr. 2,25
1971 - nr. 4
Sverige WF (--)

3. opplag - kr. 2,25
1971 - nr. 16
Sverige WF (--)

Eventyrboken
1971 - kr. 3,50
Romania WF

Eventyrboken
1971 - kr. 3,50
Romania WF

Eventyrboken
1971 - kr. 3,50
Romania WF

Bakside - kr. 1,50
1962
Sverige (70)

Bakside - kr. 1,50
1962
Sverige (72)

Bakside - kr. 1,50
1962
Sverige (73)

Bakside - kr. 1,50
1964
Polen IK (87)

Bakside - kr. 1,75
1969
Polen WF (87)

Bakside - kr. 1,75
1969
Polen WF (--)

Bakside - kr. 2,00
1970
Polen WF (87)

Bakside - kr. 2,00
1970
Sverige WF (--)

Bakside - kr. 2,25
1971
Sverige WF (--)