Home

Historie:

Det var Serieforlaget A/S som i 1954 startet opp med Illustrerte klassikere i Norge. I 1955 skiftet de navn til Se-Bladene A/S. De utga ti utgivelser hvorav de åtte første også kom i nytt opplag. Se-Bladene utga dermed tilsammen 18 blader.

Det ble dannet et nytt forlag med navnet Illustrerte Klassikere A/S som fortsatte serien med Illustrerte klassikere i den felleseuropeiske serien. Da den felleseuropeiske serien allerede var påbegynt, kom de norske utgivelsene med fra utgivelsen om "Skatten på sjørøverøya". Denne fikk nummer 11 i Norge, siden Se-Bladene allerede hadde utgitt ti numre. I Sverige og Danmark fikk "Skatten på sjørøverøya" nr. 23, da de allerede hadde gitt ut 22 blader. Åtte av de ti Se-Bladene ble gitt ut på nytt i denne serien, og regnes her som førsteopplag. Det er nr. 1 (bakside 67), 2 (61), 3 (86), 5 (63), 7 (67), 8 (67), 9 (92) og 10 (84).

De fleste av de første 22 bladene i den felleseuropeiske serien ble også gitt ut i Norge.

Forlaget Illustrerte Klassikere A/S i Fredrikstad utga Illustrerte klassikere i perioden 1957 til 1967, fra nr. 11 til 184. Williams Forlag A/S utga Illustrerte klassikere fra 1967 til 1976, fra nr. 185 til 221. Både forlaget Illustrerte Klassikere A/S og Williams Forlag A/S ga ut flere opplag av noen numre. De utga tilsammen 219 blader i første opplag, og 113 blader i senere opplag. Det blir 350 blader totalt, inklusiv de 18 bladene fra Se-bladene. Tar man med de 19 bladene som ble utgitt som spesialnumre, blir antallet 369 blader.

Alle de senere opplagene er sortert etter stigende HRN, som er det høyeste nummeret på bestillingslisten på baksiden av bladet. Legg merke til at på nr. 109 som har 156 som siste nummer på baksiden, må man også se nederst i det gule feltet om bladet er utgitt på forlaget Illustrerte Klassikere A/S eller på Williams Forlag A/S. Der hvor noen av bladene også har forskjeller i " coverpris", er dette beskrevet spesielt.

Samling av Illustrerte klassikere i 1. opplag:

En komplett samling av 1. opplag består av følgende blader: 10 blader i 1. opplag fra Se-Bladene A/S, 182 blader i 1. opplag fra forlaget Illustrerte Klassikere A/S, 37 blader i 1. opplag fra Williams Forlag A/S, samt 11 spesialnumre fra forlaget Illustrerte klassikere A/S og 1 spesialnummer fra Williams Forlag A/S. Totalt 241 blader.

Samler man kun på hovedserien av Illustrerte klassikere og ikke Se-Bladene, består en komplett samling av 182 blader i 1. opplag fra forlaget Illustrerte Klassikere A/S og 37 blader i 1. opplag fra Williams Forlag A/S. Da regner man med de 8 bladene som kom ut i hovedserien:
Det er nr. 1 (bakside 67), 2 (61), 3 (86), 5 (63), 7 (67), 8 (67), 9 (92) og 10 (84). Totalt 219 blader.

I hovedserien ble det utgitt blader fra. nr. 11 til nr. 221, samt at åtte av de ti Se-Bladene ble gitt ut på nytt i denne serien, og regnes her som førsteopplag. Det er nr. 1 (bakside 67), 2 (61), 3 (86), 5 (63), 7 (67), 8 (67), 9 (92) og 10 (84). Siden ikke nr. 4 og nr. 6 ble utgitt i hovedserien, teller en komplett samling her bare 219 blader og ikke 221 blader.

Noen samlere har valgt å samle på Se-Bladene og hovedserien, men har latt være å inkludere de 8 bladene i hovedserien: Nr. 1 (bakside 67), 2 (61), 3 (86), 5 (63), 7 (67), 8 (67), 9 (92) og 10 (84). Jeg mener likevel at de er del av 1. opplaget av hovedserien, og at de hører med til en komplett samling av 1. opplag.

Samling av Illustrerte klassikere i senere opplag:

En komplett samling av senere opplag består av følgende blader:
8 blader i 2. opplag fra Se-Bladene A/S, 57 blader i senere opplag fra forlaget Illustrerte Klassikere A/S, 56 blader i senere opplag fra Williams Forlag A/S, samt 2 spesialnumre og 5 dobbeltklassikere fra Williams Forlag A/S. Totalt 128 blader.

Home

 

Valid XHTML 1.0 Transitional