Hvilket opplag?

Opplagene er sortert etter HRN, som er det høyeste nummeret på bestillingslisten på baksiden av bladet.
(HRN - the highest number on the reorder list). De bladene som ikke er listet nedenfor, er bare utgitt i ett opplag.

1. opplag
1954 - nr. 1
HRN 4

1. opplag
Baksiden
HRN 4

2. opplag
1956 - nr. 1
HRN 10

1. opplag
1959 - nr. 1
HRN 67

1. opplag
Baksiden
HRN 67

2. opplag
1962 - nr. 1
HRN 134

3. opplag
1963 - nr. 1
HRN 153

1. opplag
1954 - nr. 2
HRN 4

1. opplag
Baksiden
HRN 4

2. opplag
1956 - nr. 2
HRN 10

1. opplag
1958 - nr. 2
HRN 61

1. opplag
1955 - nr. 3
HRN 6

1. opplag
Baksiden
HRN 6

2. opplag
1956 - nr. 3
HRN 10

1. opplag
1960 - nr. 3
HRN 86

2. opplag
1964 - nr. 3
HRN 153

1. opplag
1955 - nr. 4
HRN 6

1. opplag
Baksiden
HRN 6

2. opplag
1956 - nr. 4
HRN 10

1. opplag
1955 - nr. 5
HRN 5

1. opplag
Baksiden
HRN 5

2. opplag
1956 - nr. 5
HRN 10

1. opplag
1959 - nr. 5
HRN 63

2. opplag
1969 - nr. 5
HRN 194

1. opplag
1955 - nr. 6
HRN 5

1. opplag
Baksiden
HRN 5

2. opplag
1956 - nr. 6
HRN 10

2. opplag
Baksiden
HRN 10

1. opplag
1955 - nr. 7
HRN 8

1. opplag
Baksiden
HRN 8

2. opplag
1956 - nr. 7
HRN 10

1. opplag
1959 - nr. 7
HRN 67

2. opplag
1962 - nr. 7
HRN 134

3. opplag
1963 - nr. 7
HRN 153

1. opplag
1955 - nr. 8
HRN 8

1. opplag
Baksiden
HRN 8

2. opplag
1956 - nr. 8
HRN 10

1. opplag
1959 - nr. 8
HRN 67

2. opplag
1961 - nr. 8
HRN 128

3. opplag
1963 - nr. 8
HRN 153

4. opplag
1968 - nr. 8
HRN 156

1. opplag
1955 - nr. 9
HRN 10

1. opplag
Baksiden
HRN 10

1. opplag
1960 - nr. 9
HRN 92

2. opplag
1963 - nr. 9
HRN 153

3. opplag
1968 - nr. 9
HRN 156

1. opplag
1955 - nr. 10
HRN 10

1. opplag
Baksiden
HRN 10

1. opplag
1959 - nr. 10
HRN 84

2. opplag
1961 - nr. 10
HRN 128

3. opplag
1968 - nr. 10
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 11
HRN 22

2. opplag
1959 - nr. 11
HRN 64

3. opplag
1963 - nr. 11
HRN 153

4. opplag
1966 - nr. 11
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 12
HRN 22

2. opplag
1960 - nr. 12
HRN 92

3. opplag
1966 - nr. 12
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 13
HRN 22

2. opplag
1960 - nr. 13
HRN 86

3. opplag
1969 - nr. 13
HRN 194

1. opplag
1957 - nr. 14
HRN 22

2. opplag
1959 - nr. 14
HRN 64

3. opplag
1968 - nr. 14
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 15
HRN 22

2. opplag
1963 - nr. 15
HRN 153

1. opplag
1957 - nr. 17
HRN 22

2. opplag
1968 - nr. 17
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 18
HRN 22

2. opplag
1966 - nr. 18
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 19
HRN 22

2. opplag
1967 - nr. 19
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 20
HRN 22

2. opplag (font)
1968 - nr. 20
HRN 156

3. opplag (font)
1968 - nr. 20
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 21
HRN 22

2. opplag
1964 - nr. 21
HRN 153

1. opplag
1957 - nr. 24
HRN 24

2. opplag
1963 - nr. 24
HRN 153

3. opplag
1969 - nr. 24
HRN 194

1. opplag
1957 - nr. 25
HRN 26

2. opplag
1969 - nr. 25
HRN 194

1. opplag
1957 - nr. 26
HRN 26

2. opplag
1963 - nr. 26
HRN 153

3. opplag
1969 - nr. 26
HRN 194

1. opplag
1957 - nr. 27
HRN 28

2. opplag
1967 - nr. 27
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 28
HRN 28

2. opplag
1965 - nr. 28
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 29
HRN 30

2. opplag
1965 - nr. 29
HRN 156

3. opplag
1969 - nr. 29
HRN 194

1. opplag
1957 - nr. 30
HRN 30

2. opplag
1968 - nr. 30
HRN 156

1. opplag
1957 - nr. 32
HRN 32

2. opplag
1969 - nr. 32
HRN 194

1. opplag
1957 - nr. 34
HRN 36

2. opplag
1963 - nr. 34
HRN 153

1. opplag
1958 - nr. 35
HRN 38

2. opplag
1968 - nr. 35
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 36
HRN 38

2. opplag
1961 - nr. 36
HRN 118

1. opplag
1958 - nr. 37
HRN 40

2. opplag
1968 - nr. 37
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 38
HRN 40

2. opplag
1969 - nr. 38
HRN 194

1. opplag
1958 - nr. 39
HRN 42

2. opplag
1961 - nr. 39
HRN 118

3. opplag
1968 - nr. 39
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 40
HRN 42

2. opplag
1968 - nr. 40
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 41
HRN 44

2. opplag
1968 - nr. 41
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 42
HRN 44

2. opplag
1966 - nr. 42
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 43
HRN 46

2. opplag
1969 - nr. 43
HRN 194

1. opplag
1958 - nr. 44
HRN 46

2. opplag
1960 - nr. 44
HRN 108

3. opplag
1969 - nr. 44
HRN 194

1. opplag
1958 - nr. 45
HRN 48

2. opplag
1963 - nr. 45
HRN 153

3. opplag
1969 - nr. 45
HRN 194

1. opplag
1958 - nr. 46
HRN 48

2. opplag
1963 - nr. 46
HRN 153

3. opplag
1968 - nr. 46
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 47
HRN 50

2. opplag
1969 - nr. 47
HRN 194

1. opplag
1958 - nr. 48
HRN 50

2. opplag
1965 - nr. 48
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 49
HRN 52

2. opplag - kr. 1,50
1965 - nr. 49
HRN 156

2. opplag - kr. 1,50
Baksiden
HRN 156

3. opplag - kr. 1,75
1965 - nr. 49
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 51
HRN 54

2. opplag
1966 - nr. 51
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 53
HRN 56

2. opplag
1968 - nr. 53
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 56
HRN 59

2. opplag
1967 - nr. 56
HRN 156

1. opplag
1958 - nr. 57
HRN 59

2. opplag
1963 - nr. 57
HRN 153

1. opplag
1959 - nr. 61
HRN 62

2. opplag
1969 - nr. 61
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 62
HRN 63

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 62
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 63
HRN 64

2. opplag
1966 - nr. 63
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 64
HRN 64

2. opplag
1969 - nr. 64
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 65
HRN 66

2. opplag
1968 - nr. 65
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 66
HRN 67

2. opplag
1969 - nr. 66
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 67
HRN 67

2. opplag
1968 - nr. 67
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 68
HRN 67

2. opplag
1968 - nr. 68
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 69
HRN 69

1. opplag
Baksiden
HRN 69

2. opplag
1959 - nr. 69
HRN 72

2. opplag
Baksiden
HRN 72

3. opplag
1963 - nr. 69
HRN 153

4. opplag
1969 - nr. 69
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 70
HRN 70

2. opplag
1965 - nr. 70
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 71
HRN 71

2. opplag
1962 - nr. 71
HRN 132

1. opplag
1959 - nr. 72
HRN 72

2. opplag
1965 - nr. 72
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 74
HRN 74

2. opplag
1963 - nr. 74
HRN 153

3. opplag
1968 - nr. 74
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 75
HRN 75

2. opplag
1961 - nr. 75
HRN 128

3. opplag
1966 - nr. 75
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 77
HRN 77

2. opplag
1966 - nr. 77
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 78
HRN 78

2. opplag
1969 - nr. 78
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 80
HRN 80

2. opplag
1963 - nr. 80
HRN 153

3. opplag
1968 - nr. 80
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 81
HRN 81

2. opplag
1961 - nr. 81
HRN 118

3. opplag
1963 - nr. 81
HRN 153

4. opplag
1969 - nr. 81
HRN 194

1. opplag
1959 - nr. 82
HRN 82

2. opplag
1966 - nr. 82
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 83
HRN 83

2. opplag
1968 - nr. 83
HRN 156

1. opplag
1959 - nr. 84
HRN 84

2. opplag
1967 - nr. 84
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 85
HRN 85

2. opplag
1963 - nr. 85
HRN 153

3. opplag
1969 - nr. 85
HRN 194

1. opplag
1960 - nr. 86
HRN 86

2. opplag
1968 - nr. 86
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 88
HRN 88

2. opplag
1968 - nr. 88
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 89
HRN 88 (side 50)

2. opplag
1969 - nr. 89
HRN 194

1. opplag
1960 - nr. 90
HRN 90 (side 50)

2. opplag
1968 - nr. 90
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 94
HRN 94 (side 50)

2. opplag
1967 - nr. 94
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 95
HRN 95 (side 50)

2. opplag
1969 - nr. 95
HRN 194

1. opplag
1960 - nr. 96
HRN 96 (side 50)

2. opplag
1966 - nr. 96
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 102
HRN 102 (side 50)

2. opplag
1965 - nr. 102
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 107
HRN 107

2. opplag
1968 - nr. 107
HRN 156

1. opplag
1960 - nr. 109
HRN 109

2. opplag
1966 - nr. 109
HRN 156 (IK)

2. opplag
Baksiden
HRN 156 (IK)

3. opplag
1968 - nr. 109
HRN 156 (Williams)

3. opplag
Baksiden
HRN 156 (Williams)

1. opplag
1961 - nr. 117
HRN 116

2. opplag
1968 - nr. 117
HRN 156

1. opplag
1961 - nr. 121
HRN 121

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 121
HRN 194

1. opplag
1961 - nr. 122
HRN 122

2. opplag
1969 - nr. 122
HRN 194

1. opplag
1961 - nr. 125
HRN 125

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 125
HRN 194

1. opplag
1961 - nr. 127
HRN 127

2. opplag
1968 - nr. 127
HRN 156

1. opplag
1962 - nr. 129
HRN 129

2. opplag
1968 - nr. 129
HRN 156

1. opplag
1962 - nr. 136
HRN 136

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 136
HRN 194