Illustrerte klassikere

Illustrerte klassikere var en felles europeisk utgivelse. I Sverige ble det gitt ut 228 numre i serien Illustrerade klassiker, i Danmark kom det ut 227 numre i serien Illustrerede klassikere og i Norge kom det ut 219 numre i serien Illustrerte klassikere.
Serien kom ut i perioden 1956-1976.

1956 - nr. 1
Ikke utgitt i Norge
(Se-Bladene nr. 6)

1956 - nr. 2
Norge - nr. 65
(1959)

1956 - nr. 3
Norge - nr. 106
(1960)

1956 - nr. 4
Norge - nr. 188
(1968)

1956 - nr. 5
Norge - nr. 140
(1962)

1956 - nr. 6
Ikke utgitt i Norge

1956 - nr. 7
Ikke utgitt i Norge

1956 - nr. 8
Norge - nr. 143
(1963)

1956 - nr. 9
Ikke utgitt i Norge

1956 - nr. 10
Norge - nr. 74
(1959)

1956 - nr. 11
Norge - nr. 80
(1959)

1956 - nr. 12
Norge - nr. 90
(1960)

1956 - nr. 13
Norge - nr. 76
(1959)

1956 - nr. 14
Norge - nr. 186
(1967)

1956 - nr. 15
Norge - nr. 10
(1959) HRN 84

1956 - nr. 16
Norge - nr. 189
(1968)

1956 - nr. 17
Norge - nr. 86
(1960)

1956 - nr. 18
Norge - nr. 145
(1963)

1956 - nr. 19
Norge - nr. 68
(1959)

1956 - nr. 20
Norge - nr. 9
(1960) HRN 92

1957 - nr. 21
Norge - nr. 67
(1959)

1957 - nr. 22
Ikke utgitt i Norge

1957 - nr. 23
Norge - nr. 11

1957 - nr. 24
Norge - nr. 12

1957 - nr. 25
Norge - nr. 13

1957 - nr. 26
Norge - nr. 14

1957 - nr. 27
Norge - nr. 15

1957 - nr. 28
Norge - nr. 16

1957 - nr. 29
Norge - nr. 17

1957 - nr. 30
Norge - nr. 18

1957 - nr. 31
Norge - nr. 19

1957 - nr. 32
Norge - nr. 20

1957 - nr. 33
Norge - nr. 21

1957 - nr. 34
Norge - nr. 22

1957 - nr. 35
Norge - nr. 23

1957 - nr. 36
Norge - nr. 24

1957 - nr. 37
Norge - nr. 25

1957 - nr. 38
Norge - nr. 26

1957 - nr. 39
Norge - nr. 27

1957 - nr. 40
Norge - nr. 28

1957 - nr. 41
Norge - nr. 29

1957 - nr. 42
Norge - nr. 30

1957 - nr. 43
Norge - nr. 31

1957 - nr. 44
Norge - nr. 32

1957 - nr. 45
Norge - nr. 33

1957 - nr. 46
Norge - nr. 34

1958 - nr. 47
Norge - nr. 35

1958 - nr. 48
Norge - nr. 36

1958 - nr. 49
Norge - nr. 37

1958 - nr. 50
Norge - nr. 38

1958 - nr. 51
Norge - nr. 39

1958 - nr. 52
Norge - nr. 40

1958 - nr. 53
Norge - nr. 41

1958 - nr. 54
Norge - nr. 42

1958 - nr. 55
Norge - nr. 43

1958 - nr. 56
Norge - nr. 44

1958 - nr. 57
Norge - nr. 45

1958 - nr. 58
Norge - nr. 46

1958 - nr. 59
Norge - nr. 47

1958 - nr. 60
Norge - nr. 48

1958 - nr. 61
Norge - nr. 49

1958 - nr. 62
Norge - nr. 50

1958 - nr. 63
Norge - nr. 51

1958 - nr. 64
Norge - nr. 52

1958 - nr. 65
Norge - nr. 53

1958 - nr. 66
Norge - nr. 54

1958 - nr. 67
Norge - nr. 55

1958 - nr. 68
Norge - nr. 56

1958 - nr. 69
Norge - nr. 57

1958 - nr. 70
Norge - nr. 58

1958 - nr. 71
Norge - nr. 59

1958 - nr. 72
Norge - nr. 2
HRN 61

1959 - nr. 73
Norge - nr. 60

1959 - nr. 74
Norge - nr. 61

1959 - nr. 75
Norge - nr. 62

1959 - nr. 76
Norge - nr. 5
HRN 63

1959 - nr. 77
Norge - nr. 63

1959 - nr. 78
Norge - nr. 64

1959 - nr. 79
Norge - nr. 8
HRN 67

1959 - nr. 80
Norge - nr. 66

1959 - nr. 81
Norge - nr. 7
HRN 67

1959 - nr. 82
Norge - nr. 1
HRN 67

1959 - nr. 83
Norge - nr. 69

1959 - nr. 84
Norge - nr. 70

1959 - nr. 85
Norge - nr. 71

1959 - nr. 86
Norge - nr. 72

1959 - nr. 87
Norge - nr. 73

1959 - nr. 88
Ikke utgitt i Norge

1959 - nr. 89
Norge - nr. 75

1959 - nr. 90
Norge - nr. 185

1959 - nr. 91
Norge - nr. 77

1959 - nr. 92
Kom ikke i Danmark
Norge - nr. 78

1959 - nr. 93
Danmark - nr. 92
Norge - nr. 79

1959 - nr. 94
Danmark - nr. 93
Ikke utgitt i Norge

1959 - nr. 95
Danmark - nr. 94
Norge - nr. 81

1959 - nr. 96
Danmark - nr. 95
Norge - nr. 82

1959 - nr. 97
Danmark - nr. 96
Norge - nr. 83

1959 - nr. 98
Danmark - nr. 97
Norge - nr. 84

1960 - nr. 99
Danmark - nr. 98
Norge - nr. 85

1960 - nr. 100
Danmark - nr. 99
Norge - nr. 3 (86)

1960 - nr. 101
Danmark - nr. 100
Norge - nr. 87

1960 - nr. 102
Danmark - nr. 101
Norge - nr. 88

1960 - nr. 103
Danmark - nr. 102
Norge - nr. 89

Ikke utgitt i Sverige
Danmark - nr. 103
Ikke utgitt i Norge

1960 - nr. 104
Norge - nr. 91

1960 - nr. 105
Norge - nr. 92

1960 - nr. 106
Norge - nr. 93

1960 - nr. 107
Norge - nr. 94

1960 - nr. 108
Norge - nr. 95

1960 - nr. 109
Norge - nr. 96

1960 - nr. 110
Norge - nr. 97

1960 - nr. 111
Norge - nr. 98

1960 - nr. 112
Norge - nr. 99

1960 - nr. 113
Norge - nr. 100

1960 - nr. 114
Norge - nr. 101

1960 - nr. 115
Norge - nr. 102

1960 - nr. 116
Norge - nr. 103

1960 - nr. 117
Norge - nr. 104

1960 - nr. 118
Norge - nr. 105

1960 - nr. 119
Ikke utgitt i Norge

1960 - nr. 120
Norge - nr. 107

1960 - nr. 121
Norge - nr. 108

1960 - nr. 122
Norge - nr. 109

1961 - nr. 123
Norge - nr. 110

1961 - nr. 124
Norge - nr. 111

1961 - nr. 125
Norge - nr. 112

1961 - nr. 126
Norge - nr. 113

1961 - nr. 127
Norge - nr. 114

1961 - nr. 128
Norge - nr. 115

1961 - nr. 129
Norge - nr. 116

1961 - nr. 130
Norge - nr. 117

1961 - nr. 131
Norge - nr. 118

1961 - nr. 132
Norge - nr. 119

1961 - nr. 133
Norge - nr. 120

1961 - nr. 134
Norge - nr. 121

1961 - nr. 135
Norge - nr. 122

1961 - nr. 136
Norge - nr. 123

1961 - nr. 137
Norge - nr. 124

1961 - nr. 138
Norge - nr. 125

1961 - nr. 139
Norge - nr. 126

1961 - nr. 140
Norge - nr. 127

1961 - nr. 141
Norge - nr. 128

1962 - nr. 142
Norge - nr. 129

1962 - nr. 143
Norge - nr. 130

1962 - nr. 144
Norge - nr. 131

1962 - nr. 145
Norge - nr. 132

1962 - nr. 146
Norge - nr. 133

1962 - nr. 147
Norge - nr. 134

1962 - nr. 148
Norge - nr. 135

1962 - nr. 149
Norge - nr. 136

1962 - nr. 150
Norge - nr. 137

1962 - nr. 151
Norge - nr. 138

1962 - nr. 152
Norge - nr. 139

1962 - nr. 153
Norge - nr. 141

1963 - nr. 154
Norge - nr. 142

1963 - nr. 155
Danmark - nr. 159
Norge - nr. 149

1963 - nr. 156
Danmark - nr. 155
Norge - nr. 144

1963 - nr. 157
Danmark - nr. 156
Norge - nr. 146

1963 - nr. 158
Danmark - nr. 157
Norge - nr. 147

1963 - nr. 159
Danmark - nr. 158
Norge - nr. 148

1963 - nr. 160
Norge - nr. 150

1963 - nr. 161
Norge - nr. 151

1963 - nr. 162
Norge - nr. 152

1963 - nr. 163
Norge - nr. 153

1963 - nr. 164
Norge - nr. 154

1964 - nr. 165
Norge - nr. 155

1964 - nr. 166
Norge - nr. 156

1964 - nr. 167
Norge - nr. 157

1964 - nr. 168
Norge - nr. 158

1964 - nr. 169
Norge - nr. 159

1964 - nr. 170
Norge - nr. 160

1964 - nr. 171
Norge - nr. 161

1964 - nr. 172
Norge - nr. 162

1964 - nr. 173
Norge - nr. 163

1964 - nr. 174
Norge - nr. 164

1964 - nr. 175
Norge - nr. 165

1965 - nr. 176
Norge - nr. 166

1965 - nr. 177
Norge - nr. 167

1965 - nr. 178
Norge - nr. 168

1965 - nr. 179
Norge - nr. 169

1965 - nr. 180
Norge - nr. 170

1965 - nr. 181
Norge - nr. 171

1965 - nr. 182
Norge - nr. 172

1965 - nr. 183
Norge - nr. 173

1965 - nr. 184
Norge - nr. 174

1965 - nr. 185
Norge - nr. 175

1965 - nr. 186
Norge - nr. 176

1966 - nr. 187
Norge - nr. 177

1966 - nr. 188
Norge - nr. 178

1966 - nr. 189
Norge - nr. 179

1966 - nr. 190
Norge - nr. 180

1966 - nr. 191
Norge - nr. 181

1967 - nr. 192
Norge - nr. 182

1967 - nr. 193
Norge - nr. 183

1967 - nr. 194
Norge - nr. 184

1967 - nr. 195
Norge - nr. 187

1968 - nr. 196
Ikke utgitt i Norge

1968 - nr. 197
Norge - nr. 190

1968 - nr. 198
Norge - nr. 191

1968 - nr. 199
Norge - nr. 192

1969 - nr. 200
Kom ikke i Danmark
Norge - nr. 193

1969 - nr. 201
Danmark - nr. 200
Norge - nr. 194

1969 - nr. 202
Danmark - nr. 201
Norge - nr. 195

1969 - nr. 203
Danmark - nr. 202
Norge - nr. 196

1970 - nr. 204
Danmark - nr. 203
Norge - nr. 197

1970 - nr. 205
Danmark - nr. 204
Norge - nr. 198

1970 - nr. 206
Danmark - nr. 205
Norge - nr. 199

1970 - nr. 207
Danmark - nr. 206
Norge - nr. 200

1971 - nr. 208
Danmark - nr. 207
Norge - nr. 201

1971 - nr. 209
Danmark - nr. 208
Norge - nr. 202

1971 - nr. 210
Danmark - nr. 209
Norge - nr. 203

1971 - nr. 211
Danmark - nr. 210
Norge - nr. 204

1972 - nr. 212
Danmark - nr. 211
Norge - nr. 205

1972 - nr. 213
Danmark - nr. 212
Norge - nr. 206

1972 - nr. 214
Danmark - nr. 213
Norge - nr. 207

1972 - nr. 215
Danmark - nr. 214
Norge - nr. 208

1973 - nr. 216
Danmark - nr. 215
Norge - nr. 209

1973 - nr. 217
Danmark - nr. 216
Norge - nr. 210

1973 - nr. 218
Danmark - nr. 217
Norge - nr. 211

1973 - nr. 219
Danmark - nr. 218
Norge - nr. 212

1974 - nr. 220
Danmark - nr. 219
Norge - nr. 213

1974 - nr. 221
Danmark - nr. 220
Norge - nr. 214

1974 - nr. 222
Danmark - nr. 221
Norge - nr. 215

1974 - nr. 223
Danmark - nr. 222
Norge - nr. 216

1975 - nr. 224
Danmark - nr. 223
Norge - nr. 217

1975 - nr. 225
Danmark - nr. 224
Norge - nr. 218

1975 - nr. 226
Danmark - nr. 225
Norge - nr. 219

1975 - nr. 227
Danmark - nr. 226
Norge - nr. 220

1976 - nr. 228
Danmark - nr. 227
Norge - nr. 221