Home

Omprising av Eventyrbladet med kr. 1,50, 1,75 og "JUBILEUMSPRIS KR. 1.-":

Det var i 1962 at bladene skiftet pris fra kr. 1,25.- til kr. 1,50. Blader som var utgitt tidligere, men som ikke var utsolgt fra forlaget, ble ompriset med kr. 1,50. I april 1965 skiftet bladene pris fra kr. 1,50.- til kr. 1,75 inkl. omsetningsavgift. Alle de bladene som finnes med omprising på kr. 1,75.-, men som er utgitt i perioden 1957 til 1965 var altså til salgs i 1965 og senere.

I 1966 hadde Illustrerte klassikere 10 årsjubileum, og de stemplet restopplaget sitt med "JUBILEUMSPRIS KR. 1.-". Disse stemplene finnes hovedsaklig i blått, men også i rødt (og grønt).

Nedenfor følger en oversikt over de numrene som jeg hittil har registrert med stempel "JUBILEUMSPRIS KR. 1.-" og med omprising på kr. 1,50 og kr. 1,75.

Blader som er stemplet med "JUBILEUMSPRIS KR. 1.-":

Eventyrbladet

               
År Nr. Opplag Coverpris
Bakside
Antall sider
Jubileumspris
Trykkeland
Stempel
1964 92 1 1,50
92
36
Jubileumspris 1.-
Sverige
1964 93 1 1,50
93
36
Jubileumspris 1.-
Sverige
Blått Ny!
1964 94 1 1,50
93
36
Jubileumspris 1.-
Sverige
1964 96 1 1,50
93
36
Jubileumspris 1.-
Sverige
Blått
1965 104 1 1,75
93
36
Jubileumspris 1.-
Sverige
1964 41
2
1,50
87
36
Jubileumspris 1.-
Polen
Rødt

 

Blader som er ompriset med kr. 1,50 og kr. 1,75:

 

Junior Eventyrbladet      

     
År Nr. Opplag Coverpris
Bakside
Antall sider
Overtrykk
Trykkeland
Forlag
1957 1 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 2 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 3 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 4 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 5 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 6 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 7 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 8 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 9 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 10 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 11 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 12 1 1,25
12
32
Sverige
IK
1957 13 1 1,25
18
32
Sverige
IK
1957 14 1 1,25
18
32
Sverige
IK
1957 15 1 1,25
18
32
Sverige
IK
1957 16 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1957 17 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1957 18 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1958 19 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1958 20 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1958 21 1 1,25  
32
Sverige
IK
1958 22 1 1,25  
32
Sverige
IK
1958 23 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1958 24 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1958 25 1 1,25
24
32
Sverige
IK
1958 26 1 1,25
26
32
Sverige
IK
1958 27 1 1,25
27
32
Sverige
IK
1958 28 1 1,25
30
32
Sverige
IK
1958 29 1 1,25
30
32
Sverige
IK
1958 30 1 1,25
31
32
Sverige
IK
1959 31 1 1,25
31
32
Sverige
IK
1959 32 1 1,25
33
32
Sverige
IK
1959 33 1 1,25
33
32
Sverige
IK
1959 34 1 1,25
34
32
Sverige
IK
1959 35 1 1,25
35
32
Sverige
IK
1959 36 1 1,25
36
32
Sverige
IK

     
Eventyrbladet      

     
År Nr. Opplag Coverpris
Bakside
Antall sider
Overtrykk
Trykkeland
Forlag
1959 37 1 1,25
-
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1959 38 1 1,25
39
36
1,50
Sverige
IK
1959 39 1 1,25
39
36
1,50
Sverige
IK
1959 40 1 1,25
40
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1959 41 1 1,25
41
36
Sverige
IK
1959 42 1 1,25
42
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1959 43 1 1,25
43
36
1,50
Sverige
IK
1959 44 1 1,25
44
36
Sverige
IK
1960 45 1 1,25
45
36
1,50
Sverige
IK
1960 46 1 1,25
46
36
Sverige
IK
1960 47 1 1,25
46
36
1,50
Sverige
IK
1960 48 1 1,25
47
36
Sverige
IK
1960 49 1 1,25
49
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1960 50 1 1,25
49
36
1,50
Sverige
IK
1960 51 1 1,25
51
36
Sverige
IK
1960 52 1 1,25
52
36
1,50
Sverige
IK
1960 53 1 1,25
53
36
1,50
Sverige
IK
1960 54 1 1,25
54
36
Sverige
IK
1960 55 1 1,25
55
36
1,50
Sverige
IK
1960 56 1 1,25
56
36
Ny! 1,75
Sverige
IK
1961 57 1 1,25
56
36
Sverige
IK
1961 58 1 1,25
57
36
Sverige
IK
1961 59 1 1,25
59
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1961 60 1 1,25
60
36
Sverige
IK
1961 61 1 1,25
60
36
Sverige
IK
1961 62 1 1,25
62
36
Sverige
IK
1961 63 1 1,25
63
36
Sverige
IK
1961 64 1 1,25
63
36
Sverige
IK
1961 65 1 1,25
65
36
1,50
Sverige
IK
1961 66 1 1,25
65
36
Sverige
IK
1961 67 1 1,25
67
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1961 68 1 1,25
67
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1961 69 1 1,25
69
36
1,50
Sverige
IK
1961 70 1 1,25
70
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1962 71 1 1,25
71
36
1,50/1,75
Sverige
IK
1962 1
2
1,50
70
32
1,75
Sverige
IK
1962 2
2
1,50
70
32
 
Sverige
IK
1962 3
2
1,50
-
32
1,75
Sverige
IK
1962 4
2
1,50
70
32
 
Sverige
IK
1962 5
2
1,50
70
32
1,75
Sverige
IK
1962 6
2
1,50
-
32
Ny! 1,75
Sverige
IK
1962 7
2
1,50
73
32
 
Sverige
IK
1962 8
2
1,50
-
32
1,75
Sverige
IK
1962 9
2
1,50
72
32
 
Sverige
IK
1962 10
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 11
2
1,50
-
32
1,75
Sverige
IK
1962 12
2
1,50
70
32
Ny! 1,75
Sverige
IK
1962 13
2
1,50
72
32
 
Sverige
IK
1962 14
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 15
2
1,50
-
32
 
Sverige
IK
1962 16
2
1,50
-
32
 
Sverige
IK
1962 17
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 18
2
1,50
70
32
 
Sverige
IK
1962 19
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 20
2
1,50
-
32
1,75
Sverige
IK
1962 21
2
1,50
-
32
1,75
Sverige
IK
1962 22
2
1,50
70
32
1,75
Sverige
IK
1962 23
2
1,50
70
32
 
Sverige
IK
1962 24
2
1,50
73
32
 
Sverige
IK
1962 25
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 26
2
1,50
73
32
 
Sverige
IK
1962 27
2
1,50
73
32
 
Sverige
IK
1962 28
2
1,50
?
32
 
Sverige
IK
1962 29
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 30
2
1,50
72
32
 
Sverige
IK
1962 31
2
1,50
73
32
 
Sverige
IK
1962 32
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 33
2
1,50
73
32
1,75
Sverige
IK
1962 34
2
1,50
73
32
Ny! 1,75
Sverige
IK
1962 35
2
1,50  
32
 
Sverige
IK
1962 36
2
1,50
73
32
 
Sverige
IK
1963 2 3 1,50
73
32
 
Sverige
IK
1963 4 3 1,50
73
32
1,75
Sverige
IK
1963 5 3 1,50
73
32
 
Sverige
IK
1962 72 1 1,50
72
36
1,75
Sverige
IK
1962 73 1 1,50
73
36
1,75
Sverige
IK
1962 74 1 1,50
74
36
1,75
Sverige
IK
1962 75 1 1,50
75
36
 
Sverige
IK
1962 76 1 1,50
76
36
1,75
Sverige
IK
1962 77 1 1,50
77
36
 
Sverige
IK
1962 78 1 1,50
78
36
 
Sverige
IK
1962 79 1 1,50
79
36
 
Sverige
IK
1962 80 1 1,50
80
36
1,75
Sverige
IK
1962 81 1 1,50
81
36
1,75
Sverige
IK
1963 82 1 1,50
81
36
1,75
Sverige
IK
1963 83 1 1,50
83
36
1,75
Sverige
IK
1963 84 1 1,50
84
36
 
Sverige
IK
1963 85 1 1,50
85
36
 
Sverige
IK
1963 86 1 1,50
86
36
 
Sverige
IK
1963 87 1 1,50
87
36
 
Sverige
IK
1963 88 1 1,50
88
36
1,75
Sverige
IK
1963 89 1 1,50
88
36
1,75
Sverige
IK
1963 90 1 1,50
90
36
 
Sverige
IK
1964 91 1 1,50
91
36
1,75
Sverige
IK
1964 92 1 1,50
92
36
1,75
Sverige
IK
1964 93 1 1,50
93
36
1,75
Sverige
IK
1964 94 1 1,50
93
36
1,75
Sverige
IK
1964 95 1 1,50
93
36
1,75
Sverige
IK
1964 96 1 1,50
93
36
1,75
Sverige
IK
1964 97 1 1,50
93
36
 
Sverige
IK
1964 98 1 1,50
93
36
 
Sverige
IK
1964 99 1 1,50
93
36
 
Sverige
IK
1964 100 1 1,50
93
36
1,75
Sverige
IK
1964 101 1 1,50
93
36
 
Sverige
IK
1964 102 1 1,50
93
36
 
Sverige
IK
1964 103 1 1,50
93
36
1,75
Sverige
IK
1965 104 1 1,75
93
36
 
Sverige
IK
1965 105 1 1,75
93
36
1,75
Sverige
IK
1965 106 1 1,75
93
36
 
Sverige
IK
1965 107 1 1,75
93
36
 
Sverige
IK
1965 108 1 1,75
93
36
 
Sverige
IK
1964 41
2
1,50
87
36
1,75
Polen
IK
1964 43
2
1,50
87
36
 
Polen
IK
1969 29 3 1,75
87
36
 
Polen
Williams
1969 36 3 1,75
-
36
 
Polen
Williams
1969 37
2
1,75  
36
 
Polen
Williams
1969 44
2
1,75
87
36
 
Polen
Williams
1970 1 3 2,00
87
36
 
Polen
Williams
1970 25 3 2,00
87
36
 
Polen
Williams
1970 79
2
2,00
87
36
 
Polen
Williams
1970 7 3 2,00
-
36
 
Sverige
Williams
1970 17 3 2,00
-
36
 
Sverige
Williams
1970 66
2
2,00
-
36
 
Sverige
Williams
1971 4 4 2,25
-
36
 
Sverige
Williams
1971 16 3 2,25
-
36
 
Sverige
Williams

Home

 

Valid XHTML 1.0 Transitional