Samlemapper

Det ble laget en samlemappe for illustrerte klassikere i 1954. Denne samlemappen er kun kjent i fem eksemplarer blant samlere.


Samlemappe
Nr. en av fem kjente

Samlemappe
Nr. to av fem kjente

Samlemappe
Nr. tre av fem kjente

Samlemappe
Nr. fire av fem kjente

Samlemappe
Nr. fem av fem kjente

Samlemappe
Mappe en ovenfra

Samlemappe
Mappe to ovenfra

Samlemappe
Mappe tre ovenfra

Samlemappe
Mappe fire ovenfra

Samlemappe
Mappe fem ovenfra

Samlemappe
Mappe en innenfra

Samlemappe
Mappe to innenfra

Samlemappe
Mappe tre sin bakside

Samlemappe
Mappe fire innenfra

Samlemappe
Mappe fem innenfra

Samleperm
i papp

Samleperm
i papp innenfra

Samlepermer
i papp og plast

Samleperm
i plast innenfra

Salgsplakat for
illustrerte klassikere

Salgsstativ


Logo på stativet


Hengemappe for salg


Logo på hengemappen


Prøveeksemplar
1957 - nr. 17

Prøveeksemplar
1962 - nr. 134

Samlebilde av
fire i første opplag
og to i andre opplag

Danske illustrerede
klassikere innbundet

Danske illustrerede
klassikere innbundet
innenfra

Reklame for
innbinding