Senere opplag av Illustrerte klassikere

Bladene er sortert etter stigende HRN, som er det høyeste nummeret på bestillingslisten på baksiden av bladet.
De siste tre bladene har aldri blitt utgitt, selv om de har vært oppført i Norsk tegneserie index.

2. opplag
1956 - nr. 1
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 2
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 3
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 4
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 5
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 6
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 7
HRN 10

2. opplag
1956 - nr. 8
HRN 10

2. opplag
1959 - nr. 14
HRN 64

2. opplag
1959 - nr. 11
HRN 64

2. opplag
1959 - nr. 69
HRN 72

2. opplag
1960 - nr. 13
HRN 86

2. opplag
1960 - nr. 12
HRN 92

2. opplag
1960 - nr. 44
HRN 108

2. opplag
1961 - nr. 36
HRN 118

2. opplag
1961 - nr. 39
HRN 118

2. opplag
1961 - nr. 81
HRN 118

2. opplag
1961 - nr. 8
HRN 128

2. opplag
1961 - nr. 10
HRN 128

2. opplag
1961 - nr. 75
HRN 128

2. opplag
1962 - nr. 71
HRN 132

2. opplag
1962 - nr. 1
HRN 134

2. opplag
1962 - nr. 7
HRN 134

3. opplag
1963 - nr. 1
HRN 153

3. opplag
1963 - nr. 7
HRN 153

3. opplag
1963 - nr. 8
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 9
HRN 153

3. opplag
1963 - nr. 11
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 15
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 24
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 26
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 34
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 45
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 46
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 57
HRN 153

3. opplag
1963 - nr. 69
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 74
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 80
HRN 153

3. opplag
1963 - nr. 81
HRN 153

2. opplag
1963 - nr. 85
HRN 153

2. opplag
1964 - nr. 3
HRN 153

2. opplag
1964 - nr. 21
HRN 153

2. opplag
1965 - nr. 29
HRN 156

2. opplag
1965 - nr. 48
HRN 156

2. opplag - kr. 1,50
1965 - nr. 49
HRN 156

2. opplag
1965 - nr. 28
HRN 156

3. opplag - kr. 1,75
1965 - nr. 49
HRN 156

2. opplag
1965 - nr. 72
HRN 156

2. opplag
1965 - nr. 102
HRN 156

2. opplag
1965 - nr. 70
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 18
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 63
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 77
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 96
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 109
HRN 156 (IK)

4. opplag
1966 - nr. 11
HRN 156

3. opplag
1966 - nr. 12
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 42
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 51
HRN 156

3. opplag
1966 - nr. 75
HRN 156

2. opplag
1966 - nr. 82
HRN 156

2. opplag
1967 - nr. 19
HRN 156

2. opplag
1967 - nr. 27
HRN 156

2. opplag
1967 - nr. 84
HRN 156

2. opplag
1967 - nr. 94
HRN 156

2. opplag
1967 - nr. 56
HRN 156 (start WF)

4. opplag
1968 - nr. 8
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 9
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 10
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 14
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 17
HRN 156

2. opplag (font)
1968 - nr. 20
HRN 156

3. opplag (font)
1968 - nr. 20
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 30
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 35
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 37
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 39
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 40
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 41
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 46
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 53
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 65
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 67
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 68
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 74
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 80
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 83
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 86
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 88
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 90
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 107
HRN 156

3. opplag
1968 - nr. 109
HRN 156 (Williams)

2. opplag
1968 - nr. 117
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 127
HRN 156

2. opplag
1968 - nr. 129
HRN 156

2. opplag
1969 - nr. 5
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 13
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 24
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 25
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 26
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 29
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 32
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 38
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 43
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 44
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 45
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 47
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 61
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 64
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 66
HRN 194

4. opplag
1969 - nr. 69
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 78
HRN 194

4. opplag
1969 - nr. 81
HRN 194

3. opplag
1969 - nr. 85
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 89
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 95
HRN 194

2. opplag
1969 - nr. 122
HRN 194

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 62
HRN 194

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 121
HRN 194

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 125
HRN 194

2. opplag (kr. 2,00)
1970 - nr. 136
HRN 194

XXX (3). opplag
1960 - nr. 14
HRN 89 (NTI 1996)

XXX 2. opplag
1966 - nr. 93
HRN 156 (NTI 01)

XXX 4. opplag
1969 - nr. 46
HRN 194 (NTI 01)